USŁUGI GEODEZYJNE I GEOINFORMATYCZNE

W tym miejscu powstaje strona internetowa firmy INTERGEO

Firma INTERGEO swiadczy kompleksowe usługi w zakresie geodezji i geoinformatyki

Posiadamy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu I i II

Wykonujemy:

-podziały nieruchomości

-rozgraniczenia nieruchomości

-ustalenia stanu prawnego nieruchomości

-mapy do celów prawnych

-mapy do celów projektowych

-pomiary powykonawcze obiektów budowlanych

-modernizację ewidencji gruntów i budynków

-klasyfikację gleboznawcza gruntów

KONTAKT

tel: 518-612-582

e-mail:jwalczewski@intergeo.gda.pl